Bora szafka RTV BOTV-1

  • 2254
  • Producent: Restol
  • szt.
  • 459,00 zł
Szafka RTV BOTV-1
133/60,4/42,2