Stilo Szafka RTV STV-2

  • 2215
  • Producent: Restol
  • szt.
  • 311,00 zł
Szafka RTV STV-2
120/49,1/44,5