RODO

Na podstawie RODO- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, które zastępuje dotychczasową ustawę krajową, -ustawę

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

przyjmuje do wiadomości, że:

-Administratorem danych jest Salon Meblowy "AGA' Agnieszka Olek z siedzibą w Pleszewie przy ulicy

Ogrodowej 13,

-dane osobowe będą przetwarzane przz Administratora wyłącznie do celu realizacji zamówienia,

-Dane nie będą udostępnione podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-przysługuje mi prawo do treści danych oraz do ich poprawiania,

-dane podaje dobrowolnie, jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie

z ich celem podanym powyżej,

-wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie